• Το Γνωρίζατε;
  • Ο Mel Blanc (η φωνή του Μπαγκς Μπάνι) ήταν αλλεργικός στα καρότα.

Ενεργά θέματα

Καμία κατάλληλη αντιστοιχία δεν βρέθηκε.